Our Blog

Bảng Màu Sơn Epoxy KCC

Mã màu sơn KCC

(Sơn trang trí)

 • Desert Star YA0916

 • Downy YA0877

 • Sparkling Wine YL0133

 • Marvel YK0445

 • Vanilla Cookie YL0136

 • Oakwood Manor YA0904

 • Traditional Yellow YK0447

 • Ripe Pineapple YF0270

 • Bravo Blue VF0071

 • Blue Click BC0208

 • Something Blue VA0160

 • Sea To Shining Sea VF0070

 • Bubble BF0061

 • Let It Rain GF0055

 • Soft Mint GK0119

 • Stone Hearth GH0051

 • Blue Haze BA0176

 • Bravo Blue VF0071

 • Yarmouth Blue BG0140

 • Coastal Breeze VG0119

 • Liquid Blue BG0141

 • Blue Spruce BL0577

 • Something Blue VA0160

 • Spearmint CF0044

 • Wallflower JF0071

 • Spring Lilac PL0125

 • Rose Water JK0182

 • First Impression JK0180

 • Rosebud JK0181

 • Palyful Plum JF0068

 • Lotus Flower RK0123

 • Rose Frost RK0120

Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên đây, chỉ có tính tương đối so với màu sắc thực tế, do sự ảnh hưởng của độ sáng màn hình của các thiết bị điện tử. Để đảm bảo tính chính xác của màu sắc bạn chọn, xin liên hệ 0932 097 534 để được tư vấn.

Mã màu sơn KCC

(Dân dụng và công nghiệp)

 • Navy Blue 5000

 • Deep Purlish Blue 5445

 • Light Blue RAL5012

 • High Summer 5583

 • Mermad 5577

 • Blue 634

 • Holly Green 4440

 • Signal Green 4430

 • 4.1G 4.3/7.3 GM551

 • May Green RAL6017

 • Haze Green 4427

 • Yellow 542

 • Yellow 3000

 • Lemon Yellow 2.5Y8/12

 • Sand 3338

 • Cream 3305

 • Flame Reb RAL3000

 • Post Office Red 2210

 • Orange 2280

 • Medium Grey 1280

 • 2.7PB 7.8/1.0 VB0028

 • Telegrey 4 RAL7047

 • White 1000

Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên đây, chỉ có tính tương đối so với màu sắc thực tế, do sự ảnh hưởng của độ sáng màn hình của các thiết bị điện tử. Để đảm bảo tính chính xác của màu sắc bạn chọn, xin liên hệ 0932 097 534 để được tư vấn.

Mã màu sơn KCC

(Sơn Nền Bê Tông)

 • Sơn Hồ Nước Sạch Blue (5775)

 • Sơn Hồ Nước Sạch RAL7035 (Light Grey)

 • Sơn Hồ Nước Thải 2260 (Reb Oxide)

 • Sơn Hồ Nước Thải French Grey

 • Sơn Nền G473505 (D/Green)

 • Sơn Nền D40434 (Green)

 • Sơn Nền D80680 (Drak Grey)

 • Sơn Nền RAL7035 (Light Grey)

 • Sơn Nền 2290 (Red)

 • Sơn Nền 3000M (Yellow)

 • Sơn Chịu Nhiệt 1999 (Safety Black)

 • Sơn Chịu Nhiệt 9180 (Silver)

Lưu ý: Màu sắc thể hiện trên đây, chỉ có tính tương đối so với màu sắc thực tế, do sự ảnh hưởng của độ sáng màn hình của các thiết bị điện tử. Để đảm bảo tính chính xác của màu sắc bạn chọn, xin liên hệ 0932 097 534 để được tư vấn.

Leave a Reply