Danh mục: Dịch vụ vệ sinh

Đời sống kinh tế ngày càng cao dẫn đến các dịch vụ liên quan đến làm sạch nơi ở và làm việc cũng được chú trọng hơn nhiều. Chính vì vậy, các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà đã ra đời để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình Việt.